Przypominamy, że dni: 30.04 orz 4.05 są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (tzw. „dni dyrektorskie”).