Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 167 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania systemu jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 871) przekazuje Państwu harmonogram indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 167. Jednocześnie informuję, że od dnia 25 maja br. konsultacje prowadzone są dla ósmoklasistów, a od dnia 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły.
Wobec powyższego proszę o zapisywanie uczniów na konsultacje bezpośrednio u nauczyciela, za pomocą takich narzędzi jak : librus, email, telefon, sms.
Ponadto informuję, że w przypadku potrzeby zapewnienia wszystkim uczniom bezpośrednich konsultacji na terenie szkoły harmonogram może  ulec zmianie, o czym będziecie Państwo na bieżąco informowani.
Konsultacje nie zastępują nauczania  zdalnego, ale dają  możliwość poprawy ocen ,czy wypożyczenia książek z biblioteki.
Mając na uwadze stan epidemiczny obowiązujący na terenie całego kraju proszę o zwrócenie uwagi, aby uczniowie na konsultacje z nauczycielami przychodzili w maseczkach ochronnych i w rękawiczkach oraz      z własnym długopisem.

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH i GRUPOWYCH KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 167 OBOWIĄZUJE OD DNIA 25 MAJA 2020

Majewska – Bzdęga Ewelina: Psycholog/pedagog/
Logopeda/ doradztwo zawodowe – Poniedziałek . 9-13
Bartecka Joanna: Socjoterapia/Świetlica – Środa 12-15
Godzisz- Gnoza Marta: Biologia – Czwartek 9-12
Gruszczewski Arkadiusz: Wychowanie fizyczne –  Środa 9-12
Markanicz Tomasz: historia/plastyka/ muzyka –  Wtorek 12-15
Moździer Marianna: Polski – Piątek 9-12
Terapia pedagogiczna – Piątek 12-15
Ostrowska Urszula:  Angielski –  Środa 9-12
Podczaska Małgorzata: Polski/ technika/informatyka – Czwartek 9-12
Biblioteka – Wtorek 10-13
Piotrowski Leszek: Fizyka – Piątek 9-12
Tokarska – Leszczuk Karolina: Rosyjski – Czwartek 12-15
Wilczyńska Justyna: Matematyka/ chemia – Wtorek 9-12
Zawadzki Ryszard: Religia/etyka – Piątek 12-15
Puchała Maria: Geografia – Wtorek 10-13