Miło nam poinformować, że w dniu 21 marca br, przyjęto Uchwałami Rady Pedagogicznej następujące innowacje pedagogiczne:

  1. „Eksperyment SZKLARNIA” – innowacja metodyczna, której głównym celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych gatunków roślin hodowanych, obserwacja etapów wzrostu roślin oraz wdrażanie do pracy przy szklarni.

Innowacja ta dotyczy wszystkich uczniów naszej szkoły.

  1. „Matematyka w praktyce – czyli logiczne myślenie ułatwia liczenie” – innowacja programowo – metodyczna – jej podstawowym celem jest pokazanie związku pomiędzy matematyką, a życiem codziennym oraz dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.

Innowacja dedykowana jest dla klasy VI

  1. „Prezentuję się z klasą” – innowacja organizacyjno – metodyczna – promuje
    i rozwija umiejętności tworzenia własnego wizerunku oraz prezentowania siebie w różnych sytuacjach życiowych.

Innowacja realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów.