UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 167 W WARSZAWIE

WYKONALI PLAKATY PRZEDSTAWIAJĄCE
AUTOPORTRETY W RAMACH AKCJI
„POLSKA TO MY!
AUTOPORTRET NA 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
AKCJA WPISUJE SIĘ RÓWNIEŻ W SZKOLNY PROGRAM PT. „NIEPODLEGŁA”
IDEĄ AKCJI BYŁO POKAZANIE, ŻE POLSKA TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE,
TO MY, OBYWATELE W RÓŻNYM WIEKU.

TWORZYMY WSPÓLNOTĘ,  KTÓRA JEST NASZĄ SIŁĄ.

PRACE NASZYCH UCZNIÓW STWORZYŁY WYSTAWĘ W MUZEUM PLAKATU W WILANOWIE.