Zanim zostaliśmy samodzielną jednostką oświatową byliśmy szkołą w strukturach Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie.

Uczęszczali do nas tylko wychowankowie pogotowia.

Zespół Szkół  Nr 108 został powołany Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy w lipcu 2005 roku.

W skład zespołu wchodziło:

-Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 167

-Gimnazjum Specjalne Nr 109

W wyniku reformy struktury szkolnictwa, która jest realizowana w Polsce od 1 września 2017, Zespół Szkół Specjalnych nr 108 został przekształcony w

Szkołę Podstawową Specjalną nr 167 w Warszawie.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem oraz z zaburzeniami zachowania.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167 w Warszawie to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im. w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym. Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem oraz z zaburzeniami zachowania. Podstawa programowa realizowana w naszej szkole przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. U nas wszyscy dostają szansę na ukończenie podstawowego poziomu kształcenia.

Nasze mocne strony to:

Edukacja kulturalna

Edukacja teatralna

Edukacja medialna

Edukacja filmowa

Ekologia

Chemia i fizyka

Doradztwo zawodowe

Sport

W naszej szkole odbyło się ponad pięć edycji projektów WIE, m.in.:

  • „Gazetka na szóstkę”, któremu towarzyszyła  organizacja licznych warsztatów dziennikarskich na terenie naszej szkoły. Braliśmy udział w projektach „Nasz priorytet – wolontariat”, „Lokalna edukacja globalna” oraz w programie „Włącz się. Młodzi i media”, prowadzonym wraz z Fundacją Evens
  • projekt WIE z zakresu doradztwa zawodowego : Krok w dorosłość. Miał on za zadanie zapewnić uczniom dostępność usług doradczych, konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie badań kompetencji zawodowych. Odbyły się spotkania z przedstawicielami banku, prawnikiem. Młodzież nauczyła się pisania CV, listu motywacyjnego. Pomogliśmy uczniom w decyzji wyboru przyszłej szkoły i kierunku kształcenia.
  • projekt WIE : Segregując śmieci, chronisz przyrodę! Celem projektu była edukacja dzieci w zakresie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu.W szczególny sposób organizowany był Dzień Ziemi , Dzień Ochrony Środowiska, sprzątanie świata. Przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o odpadach oraz konkurs plastyczny Pojemnik na odpady .
  • projekt WIE: Jestem z Pragi i jestem z tego dumny. Celem projektu było poznanie kultury, historii Pragi poprzez spacery edukacyjne oraz ciekawe konkursy.
  • projekt WIE: Magia ukryta w książkach. Głównym celem projektu „Magia ukryta w książkach” było zwiększenie zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czyli uczniów, którzy nie posiadają wyrobionego nawyku czytania.
  • projekt WIE: Prezentuję prozę! Projekt promował, rozwijał kulturę wśród uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, poprzez m.in. współpracę z pobliskim Teatrem Baza, której efektem było przedstawienie w wykonaniu naszych uczniów w w/w teatrze.
  • projekt WIE: Fizyka nie tylko dla naukowca. Projekt budził i rozwijał zainteresowania fizyką wśród uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zachęcał do samodzielnego wykonywania eksperymentów, stwarzał możliwości osiągnięcia sukcesu.
  • projekt WIE: Chemia od kuchni. Projekt poszerzał wiedzę na temat substancji chemicznych występujących w każdym domu. Rozwijał umiejętności planowania, wykonywania i dokumentacji doświadczeń chemicznych.

Ściśle współpracowaliśmy z: Fundacją Nowe Media, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”,redakcją „Polska the Times”, Teatrem Baza.

W szkole istnieje grupa teatralna „Strefa Bonifacy”, która wystawiła spektakle pt.:

*”Romeo i Julia”

*”Dziady”

„Balladyna”

*”Pociąg do wolności”

*”Gwiazdy, gwiazdeczki”.

Ważnym elementem promocji naszej szkoły jest edukacja filmowa. Większość filmów powstających na zajęciach dodatkowych i zgłoszonych do konkursów była zauważona przez jury. Do najbardziej utytułowanych produkcji należą:

*„Chłopcy z Placu Zabaw” przedstawia rolę funduszy europejskich na arenie polskiej. Zgłoszony do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Film można zobaczyć na you tube.

*„Tolerancja”- film dokumentalny, który próbuje ująć znaczenie tematu przewodniego. Konkurs szkolny w ramach WIE

*„Super Eko-Men” zdobył główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska o tematyce ekologicznej pt ”Twórczość z kosza”. Zdobyliśmy nagrodę o wartości 16 tys. Złotych. Nasz film będzie również wyświetlany na festiwalach organizowanych przez MOŚ.

*„Segregacja to rewelacja” to film reklamowy dotyczący selektywnej zbiórki odpadów, który brał udział w konkursie organizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Otrzymaliśmy za niego wyróżnienie.

*Filmy wykonane w ramach międzyośrodkowego festiwalu filmowego „Biblioteka w kamerze, kamera w bibliotece”, organizowanego przez MOS nr 3 „Dom na Trakcie”, za które dwa razy otrzymaliśmy pierwsze miejsce.

W Szkole Podstawowej nr 167 w Warszawie udowadniamy, iż chemia nie może być trudna. Każdego roku podczas lekcji chemii przeprowadzamy pokazy eksperymentów chemicznych dla uczniów i każdego roku każdy z nich z ogromnym zaciekawieniem obserwuje je.

 

Za swoje działania nasza szkoła otrzymała dwa Honorowe Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z Pomysłem.

Jesteśmy Szkołą z Pomysłem na… EKOLOGIĘ

Jesteśmy Szkołą z Pomysłem na … EDUKACJĘ MEDIALNĄ

zd

Zespół Szkół Specjalnych nr 108 w Warszawie może poszczycić się licznymi sukcesami uczniów w bardzo wielu dziedzinach.

*Braliśmy udział w wielu ciekawych projektach

*Uczestniczyliśmy w licznych konkursach

*Zdobywaliśmy nagrody i wyróżnienia

Szczególnie ważny dla naszej szkoły jest każdy sukces ucznia. Do najważniejszych należą między innymi:

*„WWF- ekologiczny dekalog” wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim

*Fotorelacja z działań ekologicznych Junior Media – pierwsze miejsce

*Projekt Euro 2012 organizowany przez WCIES –”Tolerancja jako wartość w szkole” – drugie miejsce

*Konkurs „Zjawisko fizycznie a reakcja chemiczna” organizowany przez MOS na Brożka – drugie miejsce

*Festiwal filmowy „Biblioteka w kamerze, kamera w bibliotece”, organizowany przez MOS nr 3 „Dom na Trakcie” – dwa razy otrzymaliśmy pierwsze miejsce.