Zanim zostaliśmy samodzielną jednostką oświatową byliśmy szkołą w strukturach Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie.

Uczęszczali do nas tylko wychowankowie pogotowia.

Zespół Szkół  Nr 108 został powołany Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy w lipcu 2005 roku.

W skład zespołu wchodzi:

-Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 167

-Gimnazjum Specjalne Nr 109

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem oraz z zaburzeniami zachowania.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im. w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym. Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem oraz z zaburzeniami zachowania. Podstawa programowa realizowana w naszej szkole przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. U nas wszyscy dostają szansę na ukończenie podstawowego poziomu kształcenia.

Nasze mocne strony to:

Edukacja medialna

Edukacja filmowa

Ekologia

Chemia i fizyka

Doradztwo zawodowe

Sport

W Zespole Szkół nr 108 w Warszawie odbyły się dwie edycje projektu WIE „Gazetka na szóstkę”, którym towarzyszyła im organizacja licznych warsztatów dziennikarskich na terenie naszej szkoły. Braliśmy udział w projektach „Nasz priorytet – wolontariat”, „Lokalna edukacja globalna” oraz w programie „Włącz się. Młodzi i media”, prowadzonym wraz z Fundacją Evens

Ściśle współpracowaliśmy z Fundacją Nowe Media, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”,redakcją „Polska the Times”

Ważnym elementem promocji naszej szkoły jest edukacja filmowa. Większość filmów powstających na zajęciach dodatkowych i zgłoszonych do konkursów była zauważona przez jury. Do najbardziej utytułowanych produkcji należą:

*„Chłopcy z Placu Zabaw” przedstawia rolę funduszy europejskich na arenie polskiej. Zgłoszony do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Film można zobaczyć na you tube.

*„Tolerancja”- film dokumentalny, który próbuje ująć znaczenie tematu przewodniego. Konkurs szkolny w ramach WIE

*„Super Eko-Men” zdobył główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska o tematyce ekologicznej pt ”Twórczość z kosza”. Zdobyliśmy nagrodę o wartości 16 tys. Złotych. Nasz film będzie również wyświetlany na festiwalach organizowanych przez MOŚ.

*„Segregacja to rewelacja” to film reklamowy dotyczący selektywnej zbiórki odpadów, który brał udział w konkursie organizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Otrzymaliśmy za niego wyróżnienie.

W Zespole Szkół nr 108 w Warszawie udowadniamy, iż chemia nie może być trudna. Każdego roku podczas lekcji chemii przeprowadzamy pokazy eksperymentów chemicznych dla uczniów i każdego roku każdy z nich z ogromnym zaciekawieniem obserwuje je. Z tego też powodu postanowiliśmy realizować projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych o tematyce chemicznej. Projekt ten skierowany był do młodzieży uczącej się przy szkołach przy Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Wychowawczych.

W naszej szkole realizowany również był projekt WIE z zakresu doradztwa zawodowego : Krok w dorosłość. Miał on za zadanie zapewnić uczniom dostępność usług doradczych, konsultacji specjalistycznych oraz przeprowadzenie badań kompetencji zawodowych. Odbyły się spotkania z przedstawicielami banku, prawnikiem. Młodzież nauczyła się pisania CV, listu motywacyjnego. Pomogliśmy uczniom w decyzji wyboru przyszłej szkoły i kierunku kształcenia.

W naszej szkole dbamy o prawidłowe zachowania proekologiczne. Z tego też względu realizowaliśmy projekt WIE : Segregując śmieci, chronisz przyrodę! Celem projektu była edukacja dzieci w zakresie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu.W szczególny sposób organizowany był Dzień Ziemi , Dzień Ochrony Środowiska, sprzątanie świata. Przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o odpadach oraz konkurs plastyczny Pojemnik na odpady .

Za swoje działania nasza szkoła otrzymała dwa Honorowe Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z Pomysłem.

Jesteśmy Szkołą z Pomysłem na… EKOLOGIĘ

Jesteśmy Szkołą z Pomysłem na … EDUKACJĘ MEDIALNĄ

zd

Zespół Szkół Specjalnych nr 108 w Warszawie może poszczycić się licznymi sukcesami uczniów w bardzo wielu dziedzinach.

*Braliśmy udział w wielu ciekawych projektach

*Uczestniczyliśmy w licznych konkursach

*Zdobywaliśmy nagrody i wyróżnienia

Szczególnie ważny dla naszej szkoły jest każdy sukces ucznia. Do najważniejszych należą między innymi:

*„WWF- ekologiczny dekalog” wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim

*Fotorelacja z działań ekologicznych Junior Media – pierwsze miejsce

*Projekt Euro 2012 organizowany przez WCIES –”Tolerancja jako wartość w szkole” – drugie miejsce

*Konkurs „Zjawisko fizycznie a reakcja chemiczna” organizowany przez MOS na Brożka – drugie miejsce