W roku szkolnym 2021 / 2022 będzie realizowana innowacja pedagogiczna pt. „Lekturowe dyskusje”.

Adresatami innowacji są uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć bibliotecznych oraz lekcji języka polskiego.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcenie uczniów do czytania lektur szkolnych.

Ma ona kształtować u uczniów pozytywny stosunek do czytania lektur szkolnych.