WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2016/2017

PODRĘCZNIKI 2017/2018

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych w klasach 4-7 szkoły podstawowej oraz w klasach 2-3 w gimnazjum są bezpłatne i będą udostępniane dla uczniów w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego.

Podręczniki na koniec roku szkolnego (czerwiec 2018)trzeba będzie zwrócić do biblioteki szkolnej w stanie dobrym.

Podręczniki z dotacji MEN – pytania i odpowiedzi:

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki/darmowe-podreczniki-pytania-i-odpowiedzi.html

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017.2018