Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

OFERTA SKIEROWANA DO UCZNIÓW:

– Z trudnościami w nauce

-Z zaburzeniami zachowania

-Z problemami wychowawczymi

-Zagrożonych niedostosowaniem społecznym

UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

– indywidualne podejście nauczycieli

– dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

– wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty

– zajęcia pozalekcyjne (artystyczne, sportowe, językowe, przyrodnicze)

-zajęcia WF na basenie oraz na lodowisku

RODZICOM OFERUJEMY:

– Udział w konsultacjach psychologicznych

– warsztaty umiejętności wychowawczych

– opiekę socjalną w formie stypendium socjalnego