Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, przyjazną i otwartą na ucznia  która:

  • Stwarza warunki do pokonywania trudności w nauce
  • Dostosowuje program i metody nauczania do indywidualnych możliwości każdego dziecka
  • Kształci i wychowuje młodzież w atmosferze wolności, poszanowaniu tradycji, umiłowaniu Ojczyzny, szacunku i tolerancji dla każdego człowieka
  • Dba o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich
  • Otacza wszystkich uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną
  • Umożliwia rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności
  • Uczy odpowiedzialności za własne postępowanie
  • Promuje uczenie się przez całe życie