Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 1 września 2021 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe – 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
  • Egzamin ósmoklasisty – 24 – 26 maja 2022 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 12 listopada,  7 stycznia, 2 maja, 24 maja, 25 maja, 26 maja, 17 czerwca
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 14.10.2021 r.
  • Zebrania z rodzicami – wg harmonogramu ustalonego z wychowawcą klasy