Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 1 września 2020 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r.
  • Ferie zimowe – 18 – 31 stycznia 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2021 r.
  • Egzamin ósmoklasisty – 25 – 27 maja 2021 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2.11.2020 r., 12.11.2020 r., 13.11.2020 r. , 4.01.2021 r. , 5.01.2021 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 14.10.2020 r.
  • Zebrania z rodzicami – 3 września 2020 r., 15 stycznia 2021 r., 26 maja 2021 r.