Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem CKE od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku. Egzaminy odbędą się w porze porannej od godziny 9:00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r., odbiór zaświadczeń będzie możliwy także 3 lipca 2024 r

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów – każdy ósmoklasista musi do niego podejść, by skończyć szkołę podstawową.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać (nie istnieje żaden próg zdawalności), to wyniki z niego w dużej mierze decydują o tym, do jakiej szkoły dostanie się uczeń. Jego wynik może być decydujący w przypadku, gdy do danej szkoły chce się dostać więcej uczniów, niż jest w niej miejsc.

Należy pamiętać, że na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎’

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku:

14 maja 2024 (wtorek) – język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
15 maja 2024 (środa) – matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
16 maja 2024 (czwartek) – język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
16 maja 2024 (czwartek) – język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku:

10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
12 czerwca 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.