„29 Września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” Z tej okazji w naszej bibliotece Pani Natalia Sójka i Pani Marianna Moździer zorganizowały Akcję czytelniczą. Uczniowie klas V, VI,VII głośno z zachowaniem dykcji, znaków interpunkcji oraz intonacji przeczytały baśń Braci Grimm „Jaś i Małgosia”. Najlepiej czytających uczniów wyróżniono oceną z języka polskiego oraz oceną bardzo dobrą za udział w akcji pozostałych.